Business4Peace

Leden van de Business4Peace adviesgroep ondersteunen de ontwikkeling van MasterPeace op persoonlijke titel en van harte. De visie en ambitie van MasterPeace dragen zij actief uit, onder meer via hun netwerk. De leden komen uit het bedrijfsleven en worden alom herkend en erkend voor hun authentieke wijze van denken en doen.


Kees de Zeeuw
Veel conflicten in de wereld gaan over het gebruik en eigendom van land en water. Daarmee zijn landrechten een relevant onderwerp voor MasterPeace. Het Kadaster wil bijdragen aan een wereld waarin landrechten van mensen op een eerlijke en transparante manier worden vastgelegd. De schatting is dat voor 70% van de wereldbevolking dit nog niet geregeld is. Bewustwording, dialoog en oplossingen bedenken gaan daarbij hand in hand.
Kees de Zeeuw Kadaster

Onno Paymans
Meijers kiest voor partnership met MasterPeace. De pragmatische en authentieke aanpak van een probleem waar de oplossing utopisch lijkt, verdient onze steun en inzet. Onze kernwaarde ‘Drive vanuit het hart’ raakt precies de essentie van MasterPeace. Ik kijk uit naar een langjarige samenwerking en in het verlengde daarvan een wereld in MasterPeace!
Onno Paymans CEO Meijers assurantiën

Herman Wijffels
Een duurzame wereld kan niet zonder sociale duurzaamheid. MasterPeace benut op een unieke wijze talenten van mensen om bruggen te bouwen.
Herman Wijffels Hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht en co-voorzitter van Worldconnectors

Erik Smithuis
Entrepreneurship is a journey.
Erik Smithuis Oprichter Ondernemerschap Academy

Han de Ruiter
Verzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Wij zijn ons daarvan bewust en willen op vele manieren ons steentje bijdragen aan een betere maatschappij waarin mensen zelfbewust hun eigen keuzes kunnen maken voor hun en onze toekomst.
Han de Ruiter CCO Aegon


Rene Mandos
Het bouwen aan een betere wereld is mensenwerk. Conflicten, groot en klein staan duurzame ontwikkeling in de weg. MasterPeace benut de talenten van mensen om conflicten te vermijden en op die manier mee te bouwen aan een betere wereld.
Rene Mandos COO Benelux van Aon

Kai Pattipilohy
MasterPeace vertaalt de noodzaak van maatschappelijke verandering op een positieve, enthousiasmerende en toegankelijke manier naar concrete actie en maakt vrede daarmee iets van ons allemaal. Iets waar we allemaal op onze eigen manier aan kunnen bijdragen en iets waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn.
Kai Pattipilohy Creatief directeur Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie.

Overige Business partners

 
Mercer Nederland
Aegon
Aon
CompletIT
Van Nelle Fabriek
Amstel Hotel
Livetime
Doornbos Equipment
Lloyd Hotel
Linda Hartemdorp
Mise en place
S2M
schijvens
Soldaat van Oranje
TRENDBOX
Vissers
VVH