Over ons

masterpeace-over-ons

Wat is MasterPeace?

MasterPeace is een jonge, positieve, internationale vredesbeweging.

Wij zijn nu actief in ruim 40 landen via lokale MasterPeace clubs. Wij maken het verschil lokaal, in de straat, in de wijk, van Kathmandu, Kabul, Cairo tot aan Bogota. Veelal jonge ‘peace builders’ willen het verschil maken. Zij zijn “onze Nelsons”, mensen met een talent en keuze mogelijkheden, net zoals Nelson Mandela keuzes heeft gemaakt in zijn leven.

Wij zijn trots op onze Nelsons die in 2016 250 projecten realiseerden. De impact van deze projecten evalueren we en delen de best practises en lessons learned met alle clubs. Zo leren en innoveren we als 1 unieke wereldwijde beweging.


“mobilising talents for a sustainable future with less conflicts”


“Mobilising talents” doen we via onze clubs met “soft power”. We gebruiken de inspiratie en energie van muziek, kunst, sport. Waarna we een dialoog starten met en tussen mensen die tegenover elkaar staan, die elkaar niet of nauwelijks meer “verstaan”.

MasterPeacers zoeken naar wat ons bindt, niet waar de verschillen zitten. Dialoog is essentieel om elkaar beter te begrijpen.

“Sustainable future” realiseren we door met en via onze clubs perspectief te bieden aan met name jongeren via trainingen en het opbouwen van social enterprises. Dit doen we vooral in samenwerking met onze partners.

Onze clubs bedenken zelf lokaal activiteiten om bruggen te bouwen en perspectief te bieden aan tienduizenden. De vier passie statements zijn hiervoor een kader en een inspiratiebron.


Onze passie statements zijn:
MasterPeace slogans


Wat doet MasterPeace?

MasterPeace initieert en organiseert lokale en internationale evenementen die zo veel mogelijk mensen inspireren om zich aan te sluiten en mee te bouwen. We doen dat in co-creatie met muzikanten, artiesten, journalisten, steden, bedrijven en hopelijk ook met jou! Bouw je mee?

123masterpeace

MasterPeace gelooft in wederkerigheid. We bieden onze businesspartners een hoogwaardige talent, innovatie en leiderschapstraining als tegenprestatie voor een financiële vergoeding. Niet alleen om de groei van onze organisatie te kunnen financieren, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat meer dan de helft van de wereldwijde conflicten een oorzaak hebben in toegang tot grondstoffen, macht en geld. Dit vraagt van huidige en toekomstige business leaders een integrale en inclusieve visie op de wereld en hun markt. Ook voor het eigen duurzame succes. Een samenwerking met MasterPeace speelt hier perfect op in.

Wie zijn wij?

MasterPeace staat voor het mobiliseren van talenten voor een duurzame samenleving met minder gewapende conflicten.

MasterPeace is in 2011 opgericht door Ilco van der Linde, sociaal entrepreneur, medeoprichter van dance4life en schrijver van het boek “Be A Nelson” en Mohamed Helmy uit Cairo.

MasterPeace heeft 3 regionale kantoren; zie hier. Deze teams begeleiden de super gemotiveerde MasterPeace clubs en ondersteunen hen met vele partners via artiesten, ambassadeurs, educatie en social enterprises. Onze MasterPeace clubs zijn in de lead. “The pyramid upside down”
Wij worden wereldwijd dagelijks benaderd door mensen die ook een project of club willen starten. Onze groei in 5 jaar is enorm en we blijven groeien. Bouw mee, ook in Nederland!

In Nederland “doneren” tientallen “talent bankers” hun expertise en tijd (x aantal dagen per jaar) om MasterPeace te helpen bij het realiseren van concrete ambities:
• het inspireren en ontwikkelen van talenten en leiderschap bij business partners
• het organiseren van events (muziekevents, symposium)
• het adviseren en ontwikkelen van innovatie met ICT
• het mobiliseren van talenten via alle on- en offline communicatie kanalen


Onze kernwaarden zijn de basis voor de samenwerking met deze Nelsons :

positiviteit, eigenaarschap, co creatie en “walk your talk”


De talentbankers zijn niet alleen een schil rondom onze organisatie; Onze drive en ambitie is een netwerk te zijn waar iedereen vanuit waarden handelt. Zij zijn, met een klein team dat wel een salaris verdient, het hart van Nederlandse organisatie. Op deze wijze zijn onze organisatiekosten extreem laag en kunnen wij trots stellen dat wij een unieke NGO zijn die zich zelf honderd procent “social enterprise” mag noemen.

Aart Bos
“Mijn persoonlijke missie is om bij te dragen en niet te onttrekken. Ik krijg enorm veel energie om ons clubleiders te helpen in hun groei en om samen met bedrijven de Sustainable Development Goals te realiseren. Verbinden is voor mij de essentie.”
Aart Bos Global Leadership