Emmanuel Jal & Abdel Gadir Salim

“Artiesten uit ieder conflictgebied”

Bij MasterPeace wordt er principieel gekozen om artiesten uit de conflictgebieden aan het woord te laten tijdens MasterPeace in Concert. In eigen land hebben zij soms miljoenen volgers en door aan MasterPeace mee te werken heeft dat juist ook in conflictgebieden een motiverend en mobiliserend effect. In duo’s stellen we deze topartiesten aan je voor.Abdel Gadir Salim

In een land waar nationalistische liedteksten de norm zijn en bestuurlijke onderdrukking aan de orde van de dag , viel Abdelgadir Salim op als een charismatische doch uitdrukkelijk niet-politieke muzikant: energiek, vernieuwend en wereldwijd bewonderd.

Salim is een succesvolle muzikant die in veel radio- en televisieprogramma’s te horen en te zien was, albums opnam in Engeland en de hele wereld over heeft gereisd met zijn muziek. Ondanks zijn drukke bezigheden weet hij erin te slagen zijn carrière in de muziek te combineren met de rol van directeur op een Soedanese school in Chad.

Foto: Freerk ZandbergAbdel Gadir Salim
Emmanuel Jal

Emmanuel Jal

Op zevenjarige leeftijd werd Emmanuel Jal bij zijn familie in Zuid-Soedan weggehaald en gedwongen om kindsoldaat te worden. Na vijf jaar kwam er een eind aan zijn gevangenschap. . Emmanuel is zich daarna gaan richten op muziek als uitlaatklep voor zijn turbulente verleden.

Vandaag de dag verspreid de alom geprezen hiphop-artiest zijn boodschap van hoop en gelijkheid om te pleiten voor rechtvaardigheid en mensenrechten. Het leven van Emmanuel Jal weerspiegelt in veel opzichten zijn vaderland; een mix van tragedie, terreur, hoop en veerkracht.


Het conflict in Soedan

Nadat Sudan onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk in 1956, leed de republiek onder twee grote burgeroorlogen en verschillende kleinere conflicten. Tijdens de koloniale tijd heeft Engeland de noordelijke en zuidelijke provincies van Sudan apart bestuurd. Het zuiden werd gezien als gelijk aan andere Oost-Afrikaanse koloniën als Kenia, Tanzania en Oeganda, terwijl het noordelijke deel meer overeenkomsten had met Arabisch-sprekend Egypte.

Deze verdeling bleef bestaan na de onafhankelijkheid van Soedan; de overheid besteedde geen aandacht aan de wensen en eisen van het zuiden. Wat begon als sporadische conflicten en muiterij als reactie, eindigde in een complete burgeroorlog; de Eerste Soedanese Burgeroorlog (1955-1972) en de Tweede Soedanese Burgeroorlog (1983-2005). Bijna twee miljoen mensen kwamen om, meer dan vier miljoen mensen raakten ontheemd. Het conflict werd officieel beëindigd door het tekenen van de Sudanese Comprehensive Peace Agreement (CPA) in januari 2005.

Te midden van dit alles werd de opstand in Darfur gewelddadig onderdrukt door de Soedanese regering, wat duizenden levens kostte. Zuid-Soedan werd op 9 juli 2011 onafhankelijk en is nu wereldwijd het jongste land. Echter betekende dit niet het einde van het geweld in dit gebied.