Over ons

Wat is MasterPeace?

MasterPeace is een jonge, positieve, internationale vredesbeweging. Wij zijn nu actief in ruim 40 landen via lokale MasterPeace clubs. Wij maken het verschil juist lokaal, in de straat, in de wijk, van Kathmandu, Kabul, Cairo tot aan Bogota. Veelal jonge ‘peace builders’ willen het verschil maken. Zij zijn “onze Nelsons”, mensen met een talent en keuze mogelijkheden, net zoals Nelson Mandela keuzes heeft gemaakt in zijn leven.

In 2018 hebben we ruim 350 projecten in 40 landen gerealiseerd. Een 30 % groei in aantallen, maar belangrijker is de groei in impact die onze clubs hebben in hun eigen community. Zie voorbeelden op masterpeace.org/stories/


“mobilising talents for a sustainable future with less conflicts”


“Mobilising talents” doen we via onze clubs met “soft power”. We gebruiken de inspiratie en energie van muziek, kunst en sport en brengen mensen bij elkaar om de dialoog te starten met en tussen mensen die tegenover elkaar staan, die elkaar niet of nauwelijks meer “verstaan”.

MasterPeacers zoeken naar wat ons bindt, niet waar de verschillen zitten. Dialoog is essentieel om elkaar beter te begrijpen.

“Sustainable future” realiseren we door met en via onze clubs perspectief te bieden aan met name jongeren via trainingen en het opbouwen van social enterprises. Dit doen we vooral in samenwerking met onze partners.


123masterpeace-1024x387

Clubs wereldwijd

In een paar jaar tijd is de MasterPeace beweging enorm gegroeid. Jonge ondernemers, studenten en andere groepen zijn georganiseerd in Clubs. Zij zetten zich in voor de vrede in hun regio, land, of zelfs tot over de grens. Effective vredesprojecten worden opgezet in o.a. Sierra Leone, Libanon, Guinea en Kenia. Elke Club organiseert op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, in eigen land een MasterPeace event in het teken van muziek, kunst, sport en dialoog.

Hoe werven we nieuwe clubs?

Wij gebruiken social media om mensen op te roepen onderdeel te worden van onze wereldwijde beweging. We vragen mensen die zich willen aansluiten om via een voorbeeld project te laten zien dat we gedeelde waarden hebben. Bij een positieve evaluatie bieden we hen een MasterPeace licentie voor het komende jaar aan, met als belangrijkste voorwaarden dat het team / de club met minimaal 4 mensen minimaal 4 projecten realiseren. Vaak hebben ze zelf al een NGO of bedrijf en willen ze zich aansluiten om onderdeel van een wereldwijde beweging te zijn, om de coaching die we bieden en de partners die ook hen aan perspectief kunnen helpen.

Wij zijn een grassroots beweging: “The pyramid upside down”.

Onze clubs en vrijwilligers zijn geïnspireerd en tonen lokaal eigenaarschap. Het is hun drive en passie om het verschil te maken. Via ons core team in Utrecht en Cairo en de regionale hubs in Mexico en Tblisi (Georgie) steunen we hen zo goed als mogelijk om hun doelen te realiseren.

Centraal ontwikkelen we ook nieuwe concepten (zoals Peaceneighborhoods) en campagnes (zoals Lets Colour Walls of Connection) en partnerships (zoals AkzoNobel) en faciliteren best practise kennisdeling tussen de clubs (peer to peer coaching)
Onze clubs bedenken zelf lokaal activiteiten om bruggen te bouwen en perspectief te bieden aan tienduizenden. De vier passie statements zijn hiervoor een kader en een inspiratiebron.

Onze passie statements zijn:
MasterPeace slogans


In Nederland “doneren” tientallen “talent bankers” hun expertise en tijd (x aantal dagen per jaar) om MasterPeace te helpen bij het realiseren van concrete ambities:
• het inspireren en ontwikkelen van talenten en leiderschap bij business partners
• het organiseren van events (muziekevents, symposium)
• het adviseren en ontwikkelen van innovatie met ICT
• het mobiliseren van talenten via alle on- en offline communicatie kanalen


Onze kernwaarden zijn de basis voor de samenwerking met deze Nelsons :

positiviteit, eigenaarschap, co creatie en “walk your talk”


De talentbankers zijn niet alleen een schil rondom onze organisatie; Onze drive en ambitie is een netwerk te zijn waar iedereen vanuit waarden handelt. Zij zijn, met een klein team dat wel een salaris verdient, het hart van Nederlandse organisatie. Op deze wijze zijn onze organisatiekosten extreem laag en kunnen wij trots stellen dat wij een unieke NGO zijn die zich zelf honderd procent “social enterprise” mag noemen.

Aart Bos
“Mijn persoonlijke missie is om bij te dragen en niet te onttrekken. Ik krijg enorm veel energie om ons clubleiders te helpen in hun groei en om samen met bedrijven de Sustainable Development Goals te realiseren. Verbinden is voor mij de essentie.”
Aart Bos Global Leadership

Meer over de visie van Aart over leiderschap en MasterPeace lees je in dit artikel.