Mbo-studenten inspireren MasterPeace en Chocolonely Foundation met hun talenten


MasterPeace en de Chocolonely Foundation willen zoveel mogelijk mbo-studenten inspireren en leren over sociaal ondernemerschap. En zij inspireren ons!


Waarom sociaal ondernemen?

Sociaal ondernemen is, volgens MasterPeace en de Chocolonely Foundation, één van de belangrijkste antwoorden om een duurzame samenleving te creëren. Het biedt oplossingen voor vele uitdagingen waar wij als samenleving, commerciële bedrijven en overheden voor staan. Denk aan toenemende polarisatie in de Nederlandse samenleving. Digitalisering van de arbeidsmarkt zoals het gebruik van robots. Opwarming van de aarde. En de steeds grotere verschillen tussen arm en rijk.

Sociaal ondernemen: geld verdienen met een maatschappelijke missie. 1 + 1 = >2

Om toekomstige arbeidsmarkt deelnemers in het middensegment op continue veranderingen in de arbeidsmarkt en de samenleving voor te bereiden, is het noodzakelijk om het leerplan binnen de huidige mbo-opleidingen te verrijken. De traditionele invulling van bijvoorbeeld het vak ondernemerschap, waarbij winstmaximalisatie centraal staat, sluit onvoldoende aan bij de huidige marktbehoeften.

 


Pilots

Mbo-studenten hebben ongelofelijk veel talent. Zij zijn onze inspiratiebron om een vernieuwend lesprogramma te ontwikkelen. Dit doen we samen met docenten van het Rotterdamse Albeda College.

We zijn gestart met twee pilots bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch en het Albeda College in Rotterdam. De mbo-studenten krijgen gastlessen van verschillende sociale ondernemers en gaan aan de slag met het oplossen van praktijkcases tijdens deze pilots.


Op deze manier verzamelen we waardevolle inzichten over wat wél en wat niét werkt. Zie onderstaande links voor meer informatie over de pilots.

 


Doelen

Met de pilots en de ambitie tot het schrijven van een lesprogramma over sociaal ondernemen, geven wij een nieuwe invulling aan de vakken ondernemerschap, duurzaamheid en burgerschap. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan bij eisen van de arbeidsmarkt. Ons streven is om sociaal ondernemen lessen beschikbaar te maken voor alle 43 ROC’s in Nederland binnen 5 jaar. Heeft u interesse en wilt u hieraan mee bouwen? Stuur een mailtje naar educatie@masterpeace.org.

Natuurlijk inspireren we ook onze clubs in méér dan 40 landen om deze aanpak op lokaal niveau door te vertalen. De eerste stappen worden nu al in Nairobi, Kenia gezet.

 


Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Utrecht

De Universiteit van Utrecht ondersteunt ons bij het bepalen van de effectiviteit van de pilots. Zetten we daadwerkelijk een verandering bij de studenten in beweging? Zijn ze zich meer bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de maatschappij?

De ervaringen van de pilots en de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek helpen ons bij het bepalen van de juiste vervolgstappen. Om uiteindelijk onze missie (werken aan een duurzame samenleving met minder conflicten) en ons Nederlandse ambitie (sociaal ondernemen als vast lesonderdeel op alle ROC’s in Nederland) te kunnen waarmaken.

 


De deelnemende sociaal ondernemers: