Talent & Verbinding 2.0 in Utrecht met PCOU/Willibrord

Onze activiteiten
De stichting PCOU/Willibrord in Utrecht verbindt 39 scholen in het primair en secundair onderwijs. De scholen zijn ontstaan en geankerd in de protestants-christelijke en katholieke traditie. Steeds meer leerlingen met een veel bredere levensbeschouwelijke achtergrond, ontwikkelen zich en ontmoeten elkaar op de scholen. Voor al deze leerlingen wil PCOU/Willibrord inspirerend en toekomstgericht onderwijs organiseren. Zodat zij zich thuis voelen op school. Tevens wilt PCOU/Willibrord dat alle leerlingen met hun talenten een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de wereld, nu en later. Dit vraagt van de stichting én scholen vernieuwing op het gebied van identiteit, cultuur en burgerschap.

De droom van PCOU/Willibrord is dat kinderen hun talenten inzetten om de wereld mooier en leefbaarder te maken

Sinds begin 2018 heeft MasterPeace een meerjarige samenwerking met PCOU/Willibrord om elk jaar vernieuwende concepten te introduceren. Deze best practices zijn vaak al toegepast in 1 van de 40 landen waar MasterPeace actief is. Het stichtingsbestuur en de schooldirecties hebben de ambitie uitgesproken om in de komende jaren alle scholen te certificeren als een “Be A Nelson” school. Geïnspireerd op de ‘call to action’ campagne van MasterPeace en het levensverhaal van Nelson Mandela. Ooit was hij een onbekende Nelson die zich onvermoeibaar inzette voor het samenbrengen van zijn land. Hij deed dat met de waarden naastenliefde, respect, compassie en niet te vergeten lef. Waarden die de stichting en scholen van PCOU/Willibrord ook nastreven vanuit de protestants-christelijke en katholieke traditie. Het is voor ons misschien niet mogelijk om precies zoals Nelson Mandela te zijn en even beroemd te worden, maar wij kunnen wel net zoals de onbekende jonge Nelson besluiten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Om de wereld, binnen onze eigen omgeving en met behulp van onze eigen talenten, te verbeteren of mooier te maken. Een Nelson doet dit niet alleen met woorden, maar ook met daden.

De resultaten
Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 hebben zes van de 39 scholen zich gecertificeerd als een “Be A Nelson” school. Het streven is om aan het eind van het schooljaar het certificaat aan zes extra scholen uit te reiken.

Next steps
De komende drie jaar staat in het teken van het mobiliseren van de scholen om zich aan te sluiten bij de Be a Nelson campagne. Ze voeren hierbij (structureel) bijpassende projecten en lesprogramma’s uit. Met als stip op de horizon 39 scholen die zich gekwalificeerd hebben als een “Be A Nelson” school.