Talent & Verbinding slotbijeenkomst – 09/05/2017

banner-peacejam2

A Triple Win

Talent & Verbinding lijn

De Nederlandse samenleving heeft meer verbinding nodig. Dat kan de overheid niet alleen, dat vraagt de inzet van ieders talenten, zo ook van de jongeren. Daarom is het onderwijsinitiatief Talent & Verbinding in het leven geroepen. MasterPeace en Diversion presenteerden tijdens de slotbijeenkomst op dinsdagmiddag 9 mei de resultaten van de pilot van Talent & Verbinding en hoe het programma in elkaar steekt, met daarbij de Global Goals (Sustainable Development Goals) als uitgangspunt en zie hier dan de Triple Win:

Waarom? Promoten van vrede & dialoog, SDG 16
Waar & waarmee? In de wijken en met de scholen, SDG 11
Hoe? Educatie, SDG 4

Tijdens deze bijeenkomst zijn mooie verhalen zijn gedeeld, het toekomstbeeld van Talent & Verbinding geschetst en de impact vastgesteld. Of zoals een facilitator het verwoordde: “Verbinding is gelegd in de trant van samenwerking en het willen veranderen, een aantal leerlingen zijn écht gemotiveerd om aan de slag te gaan.”

Als je meer wilt weten over de impact van Talent & Verbinding op leerlingen, docenten en de wijk, kijk dan op de Talent & Verbinding pagina.